Zorgboerderij t Klein Wierke en Zorgerf Kötter

Meedoen, meebeleven, meegenieten

Zorgboerderij 't Klein Wierke

&

Zorgerf Kötter

 

 

Op 20 september 2005, op een mooie zonnige herfstdag, zijn we kleinschalig gestart in Bornerbroek (gemeente Almelo) Met:

Zorgboerderij  ‘Klein Wierke     

 

 

 

 

Na het gereedkomen van de verbouwing van de deel in (najaar van 2006), is de zorgboerderij op zaterdag 12 mei 2007 officieel geopend door het toenmalige 2e Kamerlid mevrouw Annie Schreijer-Pierik. Aansluitend was er 's middags een open huis op 't Klein Wierke.

Daarvoor was al een oude loods afgebroken, en nieuwe gebouwd inclusief hobbyruimte voor de deelnemers. Verder  een begin gemaakt met de aanleg van een groente- en belevingstuin, en een nieuwe tuinkas geplaatst.

Al vrij snel na de opening in 2007 bleek de belangstelling zo groot , dat wij plannen maakten om een bestaande schuur af te breken en een 2e ruimte te creëren ten behoeve van de zorgboerderij. Helaas, toen wij wilden starten met de bouw en al in het bezit waren van alle vergunningen en financiering, konden wij op het allerlaatste moment niet in overeenstemming komen met de verpachter, die met aanvullende voorwaarden kwam. later is op die plaats een nieuwe loods gebouwd, als 2e hobbyruimte, garage, en gedeeltelijk geschikt voor veestalling. 

 

 Zorgerf Kötter    

Om de uitbreiding toch te kunnen realiseren, hebben wij medio 2009 boerderij de Kötter aangekocht te Ypelo. Na enkele aanpassingen, was de boerderij gereed voor dagverzorging, en dagbesteding.

Op 29 augustus 2009 is de nieuwe locatie officieel geopend door wethouder Mevr. Broeze van de gemeente Wierden.

De naam Zorgerf Kötter is bewust gekozen. Bij een zorgboerderij moet er echt nog sprake zijn van een landbouwtak. Bij een Zorgerf is de landbouwtak van ondergeschikt belang, maar nog wel aanwezig. We vinden het ook erg belangrijk dat de naam Kötter in ere wordt gehouden.

 

 

  Een citaat uit: “over boerderijen waar onze families vandaan komen”.

 

 

Nog meer historie

 In 1907 is de familie Het Lam vanuit Holland verhuisd naar Twente.

 

Boerderij "Osseweide"

 

De  toenmalige Gravin van Rechteren-Limpurg wilde graag een kaasboerderij  op het landgoed van “Huize Almelo”.

Om dit te realiseren werd een nieuwe boerderij gebouwd, met een kaaskamer en een grote kelder op het noorden, aan de Noordbroeksweg 1 te Almelo, in de Aalderinkshoek.

De boerderijnaam “Osseweide” is afgeleid omdat daar rond 1900 ossen werden geweid.

In de jaren ’60 van de vorige eeuw  moest deze boerderij wijken voor een nieuwe woonwijk, de Aalderinkshoek. In 1964 is de boerderij (Osseweide ) afgebroken.

De familie Het Lam is verhuisd naar de boerderij  “t Klein Wierke” in Bornerbroek. ’t Klein Wierke is eveneens een pachtboerderij van het landgoed van “Huize Almelo”.

Waar de boerderijnaam “’t Klein Wierke" van is afgeleid is onduidelijk, er zijn meerdere versies. Wel is bekend dat in oude stukken van de provincie de "Wierkelanden" wordt beschreven  als grenslijn van  "Huize Almelo" .

 

Johan het Lam